Projectbeheersing

Projectbeheersing is een belangrijk onderdeel van projectmanagement. Doordat grote projecten complex en veelzijdig zijn, is de voortgang niet altijd duidelijk. Projectbeheersing heeft als doel om de juiste sturingsinformatie te leveren aan alle stakeholders. Met onze kennis en ervaring creëren wij overzicht en maken wij uw project beheersbaar.

Door onze specialisme in projectbeheersing kunnen wij u voorzien van de juiste oplossingen voor uw projectsvraagstukken. Als projectbeheerser verzamelen wij informatie aan de hand van gesprekken. Ook ontwikkelen we verschillende systemen voor informatie, organisatie, financiën, planning en kwaliteit. Hierover rapporteren wij middels voortgangsrapportages, voorzien van de mogelijke risico’s en de gevolgen hiervan voor de planning en de financiën. Ook worden in deze rapportages beheersmaatregelen opgenomen voor de belangrijkste risico’s.

Planning

Bij elk project is een adequate planning van groot belang. In de planning wordt de totale doorlooptijd van activiteiten uitgewerkt. De mate van detail van geplande activiteiten neemt toe naarmate het project verloopt. De uitvoering van de planning kan in de initiatieffase als één activiteit worden gepland. Maar in de uitvoeringsfase is een uitwerking naar de onderliggende activiteiten noodzakelijk.

Financien

De financiering is er om zeker te stellen dat de kosten voor het project haalbaar zijn binnen het gestelde budget. In het projectbudget worden alle kosten opgenomen die nodig zijn om het project te realiseren. In de financiën wordt ook rekening gehouden met eventuele onvoorziene kosten.

Kwaliteit

De complexiteit van een project kunnen er voor zorgen dat er wijzigingen optreden naarmate het project vordert. Iedere wijziging heeft gevolgen op de planning en financiën. Deze correcties moet om die reden met zorg worden besloten. Door structurele beheersing kunnen eventuele risico’s zo klein mogelijk worden gehouden.

Informatie

Zowel de opdrachtgever als uitvoerders moeten adequaat worden ingelicht over vorderingen door middel van data. Het opstellen van rapporten is van groot belang om inzicht te geven over vorderingen en plannen.

Organisatie

Een ideale projectorganisatie is zo afgestemd dat het aantal afstemmingsknooppunten zoveel mogelijk is beperkt. Projectorganisaties groeien vaak in de tijd. Het is belangrijk altijd te kijken naar de kwaliteiten van medewerkers in de projectorganisatie

Inmiddels heeft Projexon een netwerk opgebouwd in de projectmanagementwereld en praktische kennis opgedaan over de voorkomende valkuilen en succesfactoren binnen projectbeheersing. Meer weten over hoe Projexon uw project specifiek kan helpen? Neem vandaag nog contact met ons op.

TOP