Projectplanning

De planning is een cruciaal onderdeel van een project om resultaten te verwerkelijken. De projectplanning beschrijft de kosten, activiteiten en doorlooptijd van een project. In deze discipline wordt er van een theoretische plan, tastbaar resultaat gemaakt. Dit wordt verwerkelijkt door aan te geven welke activiteiten en taken vereist zijn, evenals de benodigde middelen, personeel, apparatuur tot aan financiering. Een goede projectplanning speelt ook een rol bij de risico's en de beheersing hiervan, inclusief noodplannen, en beschrijft een communicatiestrategie om alle belanghebbenden op de hoogte te houden.

Fases in projectplanning

Het plannen van een project bestaat normaliter uit een aantal fases. Deze fases worden vooraf uitgewerkt voordat een planning wordt gekeurd. De uitwerking hiervan is in de vorm van een business-case document waarin o.a. de noodzaak van het project en een haalbaarheidsstudie worden gepresenteerd. Hiermee wordt de levensvatbaarheid van het project bepaald in term van de kosten en verwachte voordelen.

Stakeholders: In de eerste fase worden alle belanghebbenden geïdentificeerd. Om het succes van een project te verzekeren, moeten alle wensen, behoeftes en verwachtingen worden besproken. Vervolgens worden het project in kaart gebracht aan de hand van de scope, budget en tijdlijn.

Targets: Door targets in kaart te brengen wordt het project duidelijk voor het projectteam. Dit zorgt voor een duidelijker en efficiënter verloop van werkzaamheden.

(Eind)producten:  Wat zijn de resultaten of producten die periodiek geleverd moeten worden? Door specifieke doelstellingen in kaart te brengen kunnen deadlines en eindproducten worden geformuleerd. Met behulp van statistieken wordt de voortgang gedocumenteerd.

Planning: Met behulp van de informatie uit de voorgaande fases, kan er nu een tijdlijn voor het project worden ontwikkeld. Zoals eerder beschreven legt een projectplan de stappen uit die nodig zijn om het project te realiseren. Het omvat alle vereiste activiteiten en taken, in de juiste volgorde en workflow. Het projectplan maakt gebruik van alle voorgaande stappen.

Risico’s: Geen project is zonder risico’s. Door deze risico’s in kaart te brengen kunnen beheersmaatregelen worden opgesteld om een planning binnen kaders te laten verlopen.

Nadat de projectplanning is gecreëerd, wordt deze aan stakeholders gepresenteerd. Indien nodig wordt deze bewerkt en vervolgens beheerd. Projectplanbeheer omvat het oplossen van problemen wanneer zich problemen voordoen, het project op schema houden en het budget beheren. Meer weten over projectplanning? Neem vandaag nog contact met ons op.

Wij werken met Microsoft Planner en Primavera P6

TOP